Schoolproject leidt tot Energiecoöperatie ‘Zon op Northgo’

Op 7 november hebben Johan van der Plas, directeur van het Northgo College, en Rob de Mooij, voorzitter van energiecoöperatie ‘Zon op Northgo’ hun handtekeningen gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling om een lokale energiecoöperatie te starten op het dak van het Northgo College.

Met steun van de gemeente Noordwijk hebben de bestuursleden van de coöperatie de afgelopen maanden veel voorbereidend werk gedaan. Met deze ondertekening sluiten zij een intensieve periode van voorbereiding af en kan het realiseren van het zonnedak en de werving van leden/deelnemers aan dit zonnedak van start.

Rob de Mooij: “We benutten de overvloedige zonneschijn aan de kust graag niet alleen als motor voor een fantastische leefomgeving voor onszelf, maar we oogsten straks de zonne-energie ook als bijdrage aan de overgang naar schonere energievoorziening.”

Schoolproject Geofuture

Voor het Northgo College zelf wordt hiermee de betrokkenheid tussen de school en de omgeving op een duurzame wijze ingevuld. De eerste ideeën voor dit project ontstonden drie jaar geleden al in de school zelf. De leerlingen uit klas 3 vwo werkten voor het vak aardrijkskunde aan het jaarlijkse project Geofuture. Een onderwijsvorm waarbij leerlingen nadenken over bijvoorbeeld hoe om te gaan met de geopolitieke vraagstukken van nu en van de toekomst.

Een groep leerlingen werkte vervolgens een idee uit om te komen tot zonnepanelen op het dak van de school. De school onderkende de mooie duurzame gedachte van dit plan en legde vervolgens de contacten om het idee daadwerkelijk te realiseren. Ook de gemeente Noordwijk is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij dit initiatief.

Meedoen?

“Wil je zonnepanelen, maar heb je geen eigen dak of is je dak ongeschikt? Heb je al zonnepanelen op je dak maar wil je graag méér? Word lid van de coöperatie Zon op Northgo en doe mee in de groene golf!”

De eerste lokale energiecoöperatie van de bollenstreek ‘Zon op Northgo’ is nu dus een feit. Met de ondertekening van de overeenkomst staat de deur open voor geïnteresseerde inwoners, die belangstelling hebben om deel te nemen aan dit lokale zonnedak project. Op www.zonopnorthgo.nl is meer informatie te vinden over hoe je hier aan mee kan doen.