De Groene Stad

De mensen achter het begrip De Groene Stad streven naar een attractievere, gezonde leefomgeving. Het is hun ambitie om door het geven van voorlichting, het belichten van succesvolle praktijkvoorbeelden en het delen van nieuwe wetenschappelijke inzichten ‘groener denken’ te stimuleren.

De filosofie van De Groene Stad is veelomvattend. Als één van de eerste dingen springt het openbare groen in het oog, maar zij onderscheiden veel meer invalshoeken. Denk aan de aanleg van groen rond scholen en zorginstellingen, het groen in en rond de werkplek, particuliere tuinen enz. Ook is er steeds meer zicht op de rol die groen kan spelen in de strijd tegen fijnstof, als windkering en als geluiddempend element.

Doordacht aangelegd en goed onderhouden groen is een investering die veel oplevert. Niet alleen voelen burgers zich prettiger in een groene omgeving, maar er zijn ook opbrengsten die in geld kunnen worden uitgedrukt.

Groen is dan ook geen kostenpost of luxe, maar een investering die geld oplevert. Kijk met dat in je achterhoofd eens rond op deze website. Je zal ontdekken dat er veel voorbeelden zijn van baten op sociaal, maatschappelijk en economisch niveau. Groen doet goed!

Ook publiceert De Groene Stad met regelmaat nieuwe en actuele informatie. Via de social media word je gewezen op artikelen, rapporten, beelden enz. die op de site zijn verschenen.