Vrijwilligers aan de slag voor de bijen tijdens NLdoet

Afgelopen weekend werden door heel het land weer allerlei klussen uitgevoerd door vrijwilligers tijdens NLdoet. Op het eiland Koudenhoorn in Warmond staken de vrijwilligers de handen uit de mouwen voor de bijen.

Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn (NOCK) organiseerde samen met het IVN een aantal leuke groene activiteiten tijdens NLdoet. Hiermee werd direct het nieuwe seizoen van het NOCK afgetrapt. De kinderen konden die dag ‘zaadbommen’ maken, om thuis of op het eiland te gooien en zo in een keer een mooie mix van bloemen te zaaien. De volwassenen gingen aan de slag met de bijenberm en het opknappen van het infobord. Ook de hondenbezitters van Stichting Platform Hondenvrienden kwamen in actie om het eiland te ontdoen van zwerfvuil.

De Bijenberm

Ondanks het slechte weer en de harde wind, stonden er zo’n tien vrijwilligers paraat om aan de slag te gaan met de nieuwe ‘bijenberm’. In samenwerking met gemeente Teylingen wordt er een stukje langs het wandelpad speciaal ingericht voor de bijen. Helaas kon er dit weekend nog niet gezaaid worden, omdat de grond te nat was. Maar er werd wel alvast een start gemaakt met de omheining van wilgentenen. De wilgentenen, grotendeels afkomstig van de Eendenkooi, werden in bogen in de grond gestoken, zodat deze vanzelf weer uitlopen en een mooie natuurlijke afscheiding vormen.

Een aantal wilgentenen werden een stukje verderop in de grond gezet, om weer uit te groeien tot mooie bomen.  Er is op Koudenhoorn een flink aantal essen aangetast door de Essentaksterfte. Er zal daarom de komende tijd rigoureus gekapt moeten gaan worden. De gemeente Teylingen heeft wel een plan om op een aantal plekken bomen te gaan te herplanten met een ruime variëteit van bomen en heesters. Aanvankelijk zou er dit weekend een start worden gemaakt met het aanplanten, maar het onstuimige weer zat ook deze activiteit in de weg.

Na de activiteiten kwamen de vrijwilligers samen in het Natuur Ontdekking Centrum om samen de taart van de wijkregisseur op te eten en tijdens de koffie nog wat na te praten. Lijkt het je ook leuk om een keer de handen uit de mouwen te steken of een activiteit van NOCK bij te wonen? Kijk dan eens op de website http://koudenhoornontdekken.nl/.