• Cookie
 • Privacy

Cookie & Privacy

 

Cookies

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Hier leest u meer over deze cookies en wat u kunt doen om deze uit te zetten.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn bestandjes die bij een bezoek aan deze website worden aangemaakt en opgeslagen om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld zoekgedrag en voorkeursinstellingen. Deze gegevens worden bij een eventueel volgend bezoek aan de website weer opgehaald. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren, terwijl andere cookies juist worden gebruikt om het gebruikersgemak te verhogen.

Welke soorten cookies bestaan er?

De cookies die worden gebruikt op onze website zijn in te delen in de volgende drie categorieën:

1. Functionele cookies. 
Dit zijn de cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Hiervoor is geen toestemming van u vereist. 

2. Analytische cookies
Deze cookies verzamelen informatie over surfgedrag op deze website en registreren bijvoorbeeld hoe vaak de website wordt bezocht of hoe vaak producten worden bekeken. Deze worden door onszelf geplaatst, maar soms gebruiken we ook cookies van andere partijen, zoals Google. Deze cookies verzamelen geen gegevens over uw identiteit en worden opgeslagen in de vorm van totaalstatistieken.

3. Tracking cookies
Tot slot zijn er de tracking cookies die onthouden welke keuzes u maakt op onze website. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld bijhouden welke producten/diensten u hebt bekeken. Deze cookies verzamelen wel gegevens over uw identiteit en daarom vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies. 

Welke soorten cookies worden er gebruikt?

Cookie

Third party

Groep

Functie

Expire

_gid

Google

Analytisch

Klikgedrag

24 uur

_ga

Google

Analytisch

Gebruiker identificatie

2 jaar

CONSENT

Google

Analytisch

Advertentie en personalisatie

18 jaar

Presence

Facebook

Tracking

Chat status

Einde sessie

Fr

Facebook

Tracking

Advertentie en personalisatie

3 maanden

Sb

Facebook

Tracking

Browser-identificatie en tijdstempel

3 maanden

Spin

Facebook

Tracking

Advertentie

24 uur

c-user

Facebook

Tracking

Bijhouden van ingelogde gebruiker

3 maanden

Xs

Facebook

Tracking

Bijhouden van ingelogde gebruiker

3 maanden

Act

Facebook

Tracking

Statistieken en onderzoek

Einde sessie

datr

Facebook

Tracking

Browser-identificatie en tijdstempel

2 jaar

dpr

Facebook

Tracking

Verbeteren performance website

Einde sessie

Wd 

Facebook 

Tracking

Verbeteren performance website

Einde sessie

 

Toestemming

U hebt bij het eerste bezoek van onze website op grond van de Nederlandse wet, vooraf toestemming kunnen geven voor het gebruik van cookies door in de cookie banner op 'Cookies accepteren' te klikken of u heeft dit kunnen weigeren door in de cookie banner op 'Cookies NIET accepteren' te klikken. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken, hieronder staat beschreven hoe u dit kan doen.  

Cookies uitschakelen

U kunt de cookies handmatig uitschakelen wanneer u uw toestemming zou willen intrekken. De manier waarop u dit moet doen verschilt echter per browser: Klik hier voor meer informatie

Indien u geen cookies toestaat kunnen bepaalde delen van deze website mogelijk niet goed werken en daarom niet worden gebruikt.

Wijzigingen

De Groene Uitdaging kan indien noodzakelijk het cookie statement aanpassen en adviseert u daarom om met enige regelmaat dit document op de website te controleren. 

Vragen over het cookiesbeleid 

Mocht u verder vragen en/of opmerkingen over cookies of ons cookie statement hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Dido van Wylick (Privacy Officer HLTsamen) per e-mail via D.vanwylick@HLTsamen.nl of via het telefoonnummer 0614684707. 

 

Privacy

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Verantwoordelijk voor de verwerking

Wij zijn De Groene Uitdaging, een initiatief vanuit de gemeente Teylingen, waarbij ook gemeente Lisse en Hillegom zijn aangesloten. Ons doel is om te informeren, te inspireren en te motiveren om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid en te laten zien wat er op dit vlak allemaal gebeurt in onze regio. Daarbij willen we een platform onderhouden waarbij de inwoners van de Bollenstreek elkaar kunnen helpen bij het verduurzamen van het dagelijkse leven in huis, tuin of buurt. Wanneer u met ons mee zou willen doen, zullen we een aantal persoonsgegevens van u nodig hebben. 

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat De Groene Uitdaging in bepaalde gevallen persoonsgegevens van u verwerkt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

 • Relatiebeheer, waaronder contact met u opnemen wanneer u hierom verzoekt en / of contact met u onderhouden wanneer u deelneemt aan onze projecten;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Gevraagde dienst(en) te kunnen leveren, zoals het koppelen van uw aanvraag aan een energiecoach;
 • Het verzenden van de nieuwsbrief met artikelen en updates indien u hierop geabonneerd bent.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet, het algemeen belang of een overeenkomst mogen of moeten doen. 

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij meedoen aan het initiatief van De Groene Uitdaging of het gebruiken van onze website www.degroeneuitdaging.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u, waaronder persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
●    naam (wanneer u dit invult bij het contactformulier);
●    e-mailadres (wanneer u dit invult bij het contactformulier);
●    (mobiel) telefoonnummer (wanneer u dit invult bij het contactformulier);
●    eventuele persoonsgegevens in het verzoek (wanneer u deze invult bij het contactformulier)
●    adres (in geval een afspraak wordt gemaakt met de energiecoaches)
●    IP-adres;
●    technische browserinformatie;
●    cookie ID (in het geval u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies);
●    klik- en surfgedrag (in het geval u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies).

Rechten van betrokkene

Indien De Groene Uitdaging persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. 

 • Recht op inzage

U heeft het recht om informatie op te vragen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij aan wat de verwerkingsdoeleinden zijn, of uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde partijen en de bewaartermijnen.

 • Recht op correctie en aanvulling

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, kunt u De Groene Uitdaging benaderen om deze te laten corrigeren of aan te laten vullen wanneer deze onvolledig zijn. 

 • Recht om vergeten te worden

Wanneer u liever niet heeft dat De Groene Uitdaging uw persoonsgegevens opgeslagen heeft of anderszins verwerkt, kunt u verzoeken deze te laten verwijderen. Aan dit verzoek kan voldaan worden wanneer de verwerking niet langer noodzakelijk is voor de oorspronkelijke doeleinden of wanneer u uw toestemming heeft ingetrokken en er geen andere rechtsgrond bestaat.

 • Recht op beperking van de verwerking

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens bijvoorbeeld onjuist zijn, kunt u om beperking van verwerking verzoeken. Indien uw verzoek gehonoreerd wordt, zal de verwerking tijdelijk gestaakt worden.

 • Recht op dataportabiliteit

Indien u uw persoonsgegevens terug zou willen ontvangen, kunt u deze, onder bepaalde voorwaarden, in een machineleesbaar formaat teruggestuurd krijgen. 

 • Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De Groene Uitdaging zal de verwerking staken tenzij er dwingende gronden zijn die de verwerking rechtvaardigen. 
De Groene Uitdaging zal uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken, tenzij er een wettelijke grond bestaat die De Groene Uitdaging verplicht de persoonsgegevens langer te bewaren.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

 • Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. 
 • De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. 
 • Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen. U kunt bij derde partijen denken aan onze energiecoaches. 

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt, noch worden ze doorgegeven aan internationale organisaties. De server, welke door De Groene Uitdaging in gebruik genomen is, staat binnen de Europese Economische Ruimte.

Gegevensbeveiliging

De Groene Uitdaging maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich (on)bedoeld toegang kunnen verschaffen tot uw gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. 

Klachten

In het geval u van mening bent dat De Groene Uitdaging onrechtmatig met uw persoonsgegevens omgaat dan wel om is gegaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Natuurlijk kunt u ook met De Groene Uitdaging in gesprek gaan via Dido van Wylick (Privacy Officer HLTsamen) per e-mail via D.vanwylick@HLTsamen.nl of via het telefoonnummer 0614684707. 

Wijziging

De Groene Uitdaging kan indien noodzakelijk het privacy statement aanpassen en adviseert u daarom om met enige regelmaat dit document op de website te controleren. 

Vragen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, de privacyverklaring of het cookie statement, kunt u zich richten tot Dido van Wylick (Privacy Officer HLTsamen) via D.vanwylick@HLTsamen.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0614684707.