Artikel

Teylingen steunt Circulair West

Teylingen steunt Circulair West

De gemeente Teylingen wordt voor de komende drie jaar vriend van de Stichting Circulair West. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat besloten. Circulair West wil duurzaamheid en de circulaire transitie in de regio bevorderen.

Doelstelling is dat in 2030 vijftig procent minder mineralen, metalen en fossiele grondstoffen worden gebruikt en honderd procent minder in 2050. Bijvoorbeeld door in een circulaire (bouw)economie niet meer te slopen, maar te demonteren en de materialen die vrijkomen maximaal hoogwaardig te hergebruiken.

Stichting Circulair West

Stichting Circulair West is vorig jaar opgericht door een zestal bedrijven uit de Duin- en Bollenstreek (AW Groep, De Beelen Groep, HOEK, Ouwehand Bouw, Meerlanden en Timpaan) die vanuit samenwerking de transitie naar een meer circulaire economie willen versnellen. Inmiddels hebben zich een jaar na oprichting een twintigtal bedrijven en instellingen bij Circulair West aangesloten.

Wethouder Heleen Hooij is overtuigd van het belang van Circulair West. “Het is mooi dat bedrijven en instellingen zich willen committeren aan maatschappelijke en duurzame doelstellingen. Dat komt onze gemeente maar ook de regio zeker ten goede. Ik ben heel benieuwd naar welke concrete projecten de komende jaren worden opgepakt.”

Vanuit Circulair West werken bedrijven onder begeleiding van Leon van Ast, als aanjager en kwartiermaker, samen aan icoonprojecten. Vanuit samenwerking ontwikkelen ze toepasbare kennis en nieuwe circulaire productieprocessen, -bedrijfsvoering, -producten en -diensten. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstanties die graag willen innoveren ten dienste van de ondernemer.

Door als gemeente Teylingen deel te nemen aan Circulair West draagt de gemeente bij aan het toekomstbestendiger en toekomstwaardiger maken van het bedrijfsleven in de Duin- en Bollenstreek.

Gerelateerd aan dit artikel

Categorie
Externe links

Ook leuk om te lezen

Bomenoogstdag gemeente Teylingen en Stichting MEERgroen
Artikel
Vrijdag 21 januari gaf wethouder Heleen Hooij de aftrap voor de bomenoogstdag van gemeente Teylingen en Stichting MEERgroen.
Leerlingen uit verschillende landen aan de slag met real life circulaire uitdagingen
Artikel
Leerlingen gingen met klasgenoten uit Denemarken, Zweden, Litouwen en Finland aan de slag met real life vragen.
Nieuwe opslag Sassennest van oude bomen uit het park
Artikel
De planken werden uit de bomen gezaagd, die tijdens de zomerstorm van 2015 waren omgewaaid.
Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u door naar het cookie statement en het privacy statement.
 Cookies NIET accepteren