Artikel

Duurzaam boombeheer op Koudenhoorn

Duurzaam boombeheer op Koudenhoorn

De essen op het eiland Koudenhoorn in Warmond zijn ziek. De bomen zijn aangetast door een schimmel die de bomen ziek maakt. Gemeente Teylingen vervangt de bomen. Elk jaar een klein stuk om het eiland gezond groen te houden. Eind februari wordt fase II gekapt.

De groenbeheerder van Teylingen, Ivo van der Lee, licht toe: “De bomen sterven geleidelijk. We zien dit aan het afsterven van takken. We noemen dit verschijnsel de essentaksterfte. Helaas is de ziekte niet te genezen. Op een aantal locaties op Koudenhoorn bestaat 90% van de aanwezige bomen uit es. Op deze plekken zien we veel bomen afsterven, dood gaan en uiteindelijk omvallen.”

De gemeente heeft als eigenaar en beheerder een zorgplicht en is verantwoordelijk voor de veiligheid. Daarom is besloten om de zieke essen te kappen of kort te houden. Ze planten nieuwe bomen en heesters van verschillende soorten terug. Dit gebeurt volgens het bomenbeleidsplan door de raad in 2015 is vastgesteld.

Geen kaalslag maar gefaseerd

De gemeente vervangt de zieke essen in fases. Dit tast de groene uitstraling van het eiland zo min mogelijk aan. Ze plannen de vervanging over meerdere jaren, zodat aanwezige fauna genoeg andere locaties hebben om een veilig heenkomen te zoeken.

Vorig jaar hebben ze ‘het speelbos’ aangepakt, dit jaar het stuk bos naast de paardenwei, volgend jaar het stuk bos voor ‘het stilte gebied’ en het jaar daarop weer een ander stuk. De gebruikers van Koudenhoorn en de groengroep zijn op de hoogte van de zieke essen en met hen is de zorg voor de bomen op Koudenhoorn besproken en afgestemd.

Nieuwe aanplant van verschillende soorten bomen

In het bosperceel naast de paardenwei worden alle essen en de grote, in elkaar gestorte, wilg gekapt. De rand beplanting wordt zoveel als mogelijk gespaard, net alle andere soorten bomen. De stobben blijven in de grond. Deze gaan in het voorjaar weer uitlopen, zodat na 1 groeiseizoen zo’n 1 tot 2 meter loof staat.

In het najaar planten ze nieuwe inheemse bomen en struiken. Op deze manier ontstaat er een bos met meerdere soorten bomen. Boomziektes hebben dan minder impact op het bomenbestand en we zorgen voor meer biodiversiteit.

Ook leuk om te lezen

Winnaar Duurzaamheidsprijs 2020 is deBloemist.nl
Artikel
“Bij iedere investering in ons bedrijf proberen wij altijd één stapje verder te denken.”
Van Vega-kliek naar Vega-chic met filodeeg
Artikel
Wat gekookte aardappels en groente over? Kliekjesmonster weet wel raad daarmee! Lekker en vegetarisch.
Winnaars spijkerbroekenactie Fairtrade Teylingen
Artikel
Dinsdag werden uit de grote hoop met ingeleverde spijkerbroeken twee winnaars gekozen.
Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u door naar het cookie statement en het privacy statement.
 Cookies NIET accepteren