Artikel

Inwoners denken mee over de Lokale Energietransitie

Inwoners denken mee over de Lokale Energietransitie

Onlangs namen inwoners in de gemeenten Lisse, Hillegom en Teylingen deel aan een meedenksessie over de Lokale Energiestrategie van de gemeente. Zij lieten weten wat zij belangrijk vinden, welke kansen zij zien en wat hun zorgen zijn.

Want vóór 2050 gaat Nederland over op duurzame energie, zodat de aarde ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft. Dat staat in het Klimaatakkoord. Iedereen heeft hierin een rol: inwoners, bedrijven, organisaties en de overheid. Ook de gemeenten nemen haar verantwoordelijkheid.

Daarbij willen zij samen met inwoners keuzes maken die passen bij hun eigen gemeente en die haalbaar en betaalbaar zijn. On Lisse deden 23 inwoners mee, in Hillegom 24 en in Teylingen in totaal 44 inwoners. 

Besparen en kleinschalig opwekken

De aanwezige inwoners gaven aan bereid te zijn zelf maatregelen te nemen op het gebied van besparing, en veel van hen doen dat ook al. Bijvoorbeeld door te isoleren, meer te fietsen, elektrisch te koken en rijden en door zuinigere huishoudelijke apparaten aan te schaffen. Daarbij hebben zij behoefte aan betrouwbare informatie en een eenduidig advies. Inwoners zien hiervoor een rol bij de gemeente.

In Lisse gaven inwoners ook aan dat inzicht in hun eigen verbruik helpt hen daarbij de juiste keuzes te maken. Zij sporen de gemeente aan in te zetten op communicatie over de mogelijkheden van besparen. De meeste aanwezige inwoners daar zien ook kansen om samen elektriciteit op te wekken. Bijvoorbeeld door samen zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen in een
energiecoöperatie.

Zorgen

In Teylingen werden ook zorgen geuit over de kosten van energie besparen en kleinschalige opwek mogelijkheden. Met name voor inwoners met een kleinere beurs willen de aanwezige inwoners graag ondersteuning zien van de gemeente. In Lisse waren ook zorgen over de mate waarin de gemeente, en inwoners uit de gemeente, daadwerkelijk iets te zeggen hebben over wat er in de omgeving gaat gebeuren.

Wethouder Lisse Jeffrey van Haaster: ‘De energietransitie is voor iedereen een grote verandering, die we in kleine stappen gaan maken. Daarbij houden we oog voor de betaalbaarheid van nieuwe plannen. Ook blijven we in gesprek met onze inwoners over hun zorgen en ideeën.'

Grootschalige opwek

Deelnemers aan de meedenksessie in Hillegom zijn verdeeld over of zij windturbines of zonnevelden willen in de gemeente zelf. Bijna alle aanwezigen vinden het belangrijk dat elektriciteit duurzaam wordt opgewekt, maar of dat ook in de gemeente Hillegom moet gebeuren; daarover waren inwoners verdeeld. 

Wethouder Teylingen Heleen Hooij: ‘De energietransitie is een grote verandering. En we zullen allemaal een steentje moeten bijdragen om samen de omslag naar een duurzaam energiesysteem te kunnen maken. Daarom blijft de gemeente in gesprek met inwoners over dit belangrijke onderwerp.’

Hoe gaat het verder? 

Komende winter neemt de gemeenteraad een beslissing over de Lokale Energiestrategie. Deze strategie geeft ons een goed beeld hoe groot de opgave is om energieneutraal te worden en hoe we er nu als de gemeenten er voor staan. Maar ook welke doelen ze moeten stellen en wat er moet gebeuren om deze doelen te bereiken.

Wethouder Hillegom Karin Hoekstra: ‘De energietransitie is groot, ingewikkeld en vraagt wat van ons allemaal. De komende jaren moeten we samen aan de slag om deze transitie voor elkaar te krijgen.’

Gerelateerd aan dit artikel

Externe links

Ook leuk om te lezen

Energietransitie beter begrijpen
Artikel
Megatonnen en miljarden: de kans om mee te denken over het nieuwe klimaatbeleid
De Banana Award voor 100% fairtrade bananen!
Artikel
Bij supermarkt Plus van Dijk in Voorhout hoeft de consument niet meer te zoeken naar fairtrade bananen.
Terugblik fietstocht ‘Fiets zoekt Boer’
Artikel
Tijdens de fietstocht Fiets zoekt Boer kon men lokale en duurzame voedselproducenten in de streek bezoeken.
Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u door naar het cookie statement en het privacy statement.
 Cookies NIET accepteren