Artikel

Een eigen huis bouwen? Duurzaam is de nieuwe norm!

Een eigen huis bouwen? Duurzaam is de nieuwe norm!

Als je je eigen woning gaat bouwen, kom je voor een hoop keuzes te staan. Naast alle beslissingen die je dient te maken bij het ontwerpen en bouwen van je huis, is er nog een belangrijk onderdeel. Namelijk, de keuzes op het gebied van energie en duurzaamheid.

Zowel op landelijk als op lokaal niveau gelden er bepaalde eisen aan de duurzaamheid van nieuw te bouwen woningen. Deze eisen zullen in de komende jaren steeds verder worden aangescherpt.

Type nieuwbouwwoningen

Er worden verschillende termen gebruikt om aan te geven in welke categorie van duurzaamheid een woningen valt:

  • Een Energieneutrale woning: Een woning die over het jaar heen voor het woninggebonden energieverbruik (ruimteverwarming, koeling, ventilatie, verlichting en warm tapwater) net zoveel energie verbruikt als dat er lokaal duurzaam wordt opgewekt;
     
  • Een Nul Op de Meter (NoM) woning: Dit houdt in dat de woning over het jaar heen, voor woninggebonden verbruik en huishoudelijk verbruik (bijvoorbeeld computers, keukenapparatuur en losse apparaten), net zoveel energie wordt verbruikt (of minder) als er lokaal met duurzame energie op de woning/kavel wordt opgewekt;
     
  • Een Plus op de Meter (PoM) woning: Dit is een nieuw type woning waar zelfs meer energie wordt opgewekt, dan dat er verbruikt wordt. Voorzien van de nieuwste technische snufjes kunnen deze huizen met de hele straat als een soort mini energiecentrale worden geschakeld. Vaak zelfs in combinatie met de elektrische auto's die daar voor de deur worden geparkeerd. Bouwbedrijf Van der Hulst bouwt als pionier momenteel aan dit soort type woningen in Voorhout en Lisse.

Landelijke ontwikkelingen en regelgeving

Vanuit het Rijk wordt steeds actiever gestuurd op het uitfaseren van het aardgasnetwerk en het aanscherpen van de bouwregelgeving, zodat ontwikkelaars en aannemers verplicht worden duurzamere woningen te bouwen. Sinds 1 juli 2018 is het verplicht je nieuwbouw woning aardgasvrij te bouwen. Dat is vastgesteld in de Wet Voortgang Energietransitie (Wet Vet). Vanaf 1 januari 2020 zal op landelijk niveau het bouwbesluit voor nieuwbouwwoningen worden aangescherpt tot de nieuwe BENG norm. Dat staat voor 'Bijna Energie Neutrale Gebouwen'.

Lokale ontwikkelingen in duurzaam bouwen

Op 5 september 2018 hebben Hillegom, Lisse en Teylingen het ‘Convenant aardgasvrije nieuwbouw en bestaande bouw Holland Rijnland’ ondertekend. In dit convenant is afgesproken dat de regiogemeenten binnen Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de netbeheerder in Holland Rijnland (Alliander N.V.), waar mogelijk voorkomen dat al lopende plannen voor nieuwbouw, waarvoor een omgevingsvergunning voor 1 juli is ingediend, leiden tot aansluitingen op het aardgasnet. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot het aardgasvrij maken van bestaande bouw.

Stappenplan Duurzaam Bouwen

Duurzaam Bouwloket heeft voor alle bewoners die duurzaam gaan bouwen een stappenplan ontwikkeld voor het bouwen van een aardgasloze woning. Zo kan jij als bewoner de belangrijkste overwegingen in het ontwerpproces op een rij zetten. Het stappenplan geeft in hoofdlijnen aan wat de belangrijke tips en aandachtspunten zijn en waar rekening mee gehouden moet worden.

Meer informatie

Je vindt het stappenplan en meer informatie over aardgasvrij bouwen op de website van het Duurzaam Bouwloket. Je kunt bij het Duurzaam Bouwloket ook altijd terecht voor persoonlijk, kosteloos en onafhankelijk advies over duurzaam bouwen en het nemen van verduurzamingsmaatregelen. De adviseurs zijn dan ook goed op de hoogte van de lokale eisen die per gemeenten worden gesteld.

Ook leuk om te lezen

Duurzame Huizenroute 2022
Artikel
De Klimaatburgemeester van Teylingen stelt haar woning open tijdens de Duurzame Huizenroute.
Nieuwe editie nieuwsbrief Duurzaam Noordwijk
Artikel
In deze editie lees je meer over: zonnepanelen op het dak van De Muze, voordelen van een groen dak en afvalquiz textiel.
Zonnepanelen schoonmaken: tips en aandachtspunten
Interview
Mei is hét moment om jouw zonnepanelen de jaarlijkse reinigingsbeurt te geven!
Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u door naar het cookie statement en het privacy statement.
 Cookies NIET accepteren