menu
Artikel

Interessante bijeenkomst Lisse Duurzaam; hoe passen we ons aan, aan het veranderende klimaat?

Interessante bijeenkomst Lisse Duurzaam; hoe passen we ons aan, aan het veranderende klimaat?
Thomas van 't Wout, Lisse Duurzaam

Woensdag 15 mei werd in het gemeentehuis van Lisse een bijeenkomst georganiseerd door Lisse Duurzaam over het veranderende klimaat en hoe we ons daar op aan kunnen passen. Wethouder Kees van der Zwet kwam een openingspraatje houden. Hij gaf aan dat het bestuurlijk vooral een uitdaging blijft om maatschappelijk draagvlak te creëren als het aankomt op aanpassingen die te maken hebben met klimaatveranderingen.

Hoe houden we droge voeten?

Erwin de Groot, beleidsadviseur Hoogheemraadschap van Rijnland, gaf een inkijkje in hoe het Hoogheemraadschap al sinds 1255 waakt over de waterstanden. Ze hebben zelf ambitieuze plannen om in 2025 al hun gemalen en dergelijke stroomvreters energieneutraal te maken. Maar daarnaast hebben zij een hele belangrijke taak om in tijden van extreme droogte, hevige neerslag en een stijgende zeespiegel te zorgen dat wij droge voeten houden en dat de grond niet te droog wordt.

Uit hun eigen onderzoeken, zien ze dat deze factoren een steeds grotere rol spelen. Daarnaast speelt ook bodemdaling, verstedelijking en het aanbod van zoetwater een rol. Zo hielden ze bij het Hoogheemraadschap afgelopen zomer ook de weerberichten uit Zürich goed in de gaten, om te zien hoe het bij ons met het peil van de Rijn zou verlopen. Al met al heeft het Hoogheemraadschap een belangrijke taak, waarbij ze het waterpeil tot op de centimeter continu nauwkeurig monitoren en bijstellen waar nodig.

Wat kun je zelf doen?

Geert van Poelgeest is de initiatiefnemer van Operatie Steenbreek. Hij kwam vertellen over het ontstaan van dit initiatief. Onder het motto 'stenen eruit, groen erin' kun je als inwoner zelf ook al iets doen. Hoe minder stenen, hoe beter het water weg kan stromen tijdens een hevige regenbui en het is natuurlijk ook goed voor de biodiversiteit en de insecten en dieren. Een compleet dichtgestraten tuin, kan dan ook echt niet meer in deze tijden.

Lokaal en circulair

Dat het niet nodig is om gekapte bomen maar in de versnipperaar te gooien en hout voor onder andere meubels vanuit andere landen te importeren, heeft Ted Wiegman van Bollenstreekhout inmiddels wel bewezen. Met zijn initiatief zorgt hij ervoor dat de bomen die onze regio gekapt worden, tot hoogwaardige en mooie houten producten verwerkt kunnen worden. In ruil daarvoor zorgt hij ervoor dat, waar mogelijk, voor iedere gekapte boom er minimaal drie worden terug geplant.

Een inspirerende en interessante avond van Lisse Duurzaam, waarbij nog even gezellig werd nagepraat tijdens een borrel. Alle bezoekers gingen naar huis met een grote zak zaden om zelf mooie bloemen te zaaien.

Gerelateerd aan dit artikel

Ook leuk om te lezen

Kijk eens anders naar het groen om je heen...
Artikel
“Een leuke gelegenheid om eens de tijd te nemen om met je camera de natuur te fotograferen.”
Plant mee en vergroen jouw tuin! Kick-off bijeenkomst gemist? Kijk hem terug!
Video
Heb jij deze kick-off gemist? Dan kun je hem nu nog even terug kijken!
Operatie Steenbreek: tegel eruit, plant erin! 
Artikel
Zelf wat doen aan een betere leefomgeving? Doe dan mee aan Operatie Steenbreek!
Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u door naar het cookie statement en het privacy statement.
 Cookies NIET accepteren