Artikel

Klimaat gebaat bij grote bomen in Teylingen

05-4-2022
Klimaat gebaat bij grote bomen in Teylingen

Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen wil het groen in de drie dorpen duurzaam gaan beheren. Ze kiest duurzaamheid in het werk, inkoop en selectie van aannemers. Hierbij staan klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit centraal.

De kwaliteit van het openbaar groen in Teylingen is van een hoge kwaliteit. En dat moet zo blijven, blijkt uit het vastgestelde Groenbeheerplan 2022-2031 dat het college ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorlegt.

Grote bomen

De gemeente beheert ruim vijftienduizend bomen en 140 hectare aan groenoppervlak. Grote bomen spelen een belangrijke grote bij klimaatadaptatie.  Teylingen wil bestaande bomen daarom zo lang mogelijk op een gezonde manier behouden. Dit draagt bij aan vermindering van hittestress en vangt regenwater. Iedere boom wordt tenminste één keer in de drie jaar gecontroleerd en wordt de onderhoudstoestand geregistreerd.

Klimaat en biodiversiteit

Teylingen past het groen aan op het klimaat en biodiversiteit. Belangrijke bomen worden extra goed beschermd en staan op de lijst van Waardevolle bomen. Teylingen breidt haar bomenbestand uit door extra aan te planten. Zo houden we onze leefomgeving prettig, groen en koel voor droge of warme periodes. Verder kiezen we planten die vriendelijk zijn voor insecten.

Wethouder Heleen Hooij is trots op het niveau dat het Teylingse groen heeft en zal houden. “We behouden bomen zo lang en zo veilig mogelijk, en voegen nieuwe bomen toe door ze een goede plek te bieden. Met de keuze van nieuwe bomen kiezen we voor de juiste boom op de juiste plek. Dit is een duurzame basis voor ons groen.”

Extra geld voor groen

De komende jaren is jaarlijks een bedrag van € 1,9 miljoen voorzien voor onderhoud. Het college stelt aan de raad voor om daarnaast jaarlijks €500.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van groen en bomen.

Bewoners meer betrokken

De eigen buitendienst voert de service taken uit, waaronder het afhandelen van meldingen en het onderhoud is voor het grootste deel uitbesteed. Bij gunningverlening is duurzaamheid een belangrijke voorwaarde. Denk hierbij aan gebruik van materieel, ecologische footprint en de CO2-uitstoot. Inwoners worden meer betrokken bij het groen en boombeheer. Bij werkzaamheden, zoals vervanging of herinrichting, beslissen direct omwonenden waar mogelijk mee.

Ook leuk om te lezen

Stichting MEERGroen en vrijwilligers planten 60.000 bollen
Artikel
Stichting MEERGroen samen met een groep enthousiaste Teylingers 60.000 bollen geplant in De Horsten.
Rode Loper met nieuwe lindebomen voor Park Rusthoff
Artikel
Na de kap en het herplanten van dertien lindebomen krijgt de zogenaamde ‘Rode Loper' een mooie opwaardering.
Stichting Bollenstreek Duurzaam
Artikel
De Stichting Bollenstreek Duurzaam is is een onafhankelijke overkoepelende organisatie, ter ondersteuning van lokale initiatieven.
Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u door naar het cookie statement en het privacy statement.
 Cookies NIET accepteren