Interview

Strategische samenwerking voor betere waterkwaliteit en toekomstbestendig bouwen

15-4-2024
Strategische samenwerking voor betere waterkwaliteit en toekomstbestendig bouwen

Op donderdag 11 april tekenden hoogheemraad Marjon Verkleij van Rijnland en de wethouders van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen de Strategische Samenwerkingsagenda 2024-2027. Hiermee spreken Rijnland en de gemeenten de ambitie uit om onder andere de uitdagingen van het veranderende klimaat samen aan te gaan.

Remko van Eeten heeft als beleidsmedewerker water voor gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen flink wat werk verzet om deze strategische samenwerking tot stand te brengen. Zo presenteerde hij de tijdlijn, die al in 2019 begon met het in kaart brengen van de huidige situatie en ook het vaststellen van het ambitieniveau van de drie gemeenten. Door de tijd heen hebben zowel lokale als landelijke en provinciale ontwikkelingen bijgedragen aan de opgave in deze samenwerkingsagenda en het programma ‘water en klimaatadaptatie’. Hierin wordt ook het belang van de biodiversiteit meegenomen. 

Goede samenwerking

Door de goede onderlinge contacten kunnen Rijnland en de gemeenten snel inspelen op vraagstukken die spelen op het gebied van woningbouw, droge en natte periodes, waterkwaliteit, bollenteelt en biodiversiteit. Waar vroeger het Hoogheemraadschap pas kwam kijken als grote ontwikkelprojecten zo goed als klaar waren, worden hun adviseurs nu vanaf het eerste moment gevraagd mee te denken over de inrichting. 

Klimaatrobuust inrichten

De eerste resultaten daarvan zijn al zichtbaar. Zo werken de gemeenten en Hoogheemraadschap al samen bij het project Tuindorp (Hillegom), Geestwater (Lisse) en Nieuw Boekhorst (Teylingen). Hierbij worden de wijken direct klimaatrobuust ingericht, met als doel de uitdagingen nu aan te pakken en niet neer te leggen bij de volgende generatie.

Problemen voor de toekomst voorkomen

Wethouder Maarten Dijkshoorn van gemeente Hillegom: “Ruimte is beperkt en over elk stukje grond moeten keuzes gemaakt worden. We zien inmiddels steeds meer Fixi meldingen van verzakkingen of overlast door waterproblemen. Hiermee zorgen we dat alles toekomstbestendig wordt. Want, als we nu niks doen gaan we in de toekomst alleen maar meer van dit soort problemen tegekomen. Binnenstedelijk, maar ook bijvoorbeeld in de bollensector met zowel wateroverlast als een tekort aan water in droge periode.”

Hoogheemraad Marjon Verkleij is positief over de samenwerking: “Door gezamenlijk, toekomstgericht het watervraagstuk onder ogen te zien, zorgen we voor droge voeten en schoon water en meer biodiversiteit in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Dat draagt bij aan een prettige leefomgeving en een positieve uitstraling van de gemeenten. Een win-winsituatie!”

Hulp van inwoners

Ook jij kunt iets doen om onze omgeving klimaatbestendig te maken. Zo helpt het al enorm als je voor minder tegels en meer groen in je eigen tuin gaat. En heb je een leuk idee dat bijdraagt aan deze uitdagingen in de buurt? Kijk dan eens naar de subsidie van het Hoogheemraadschap Rijnland voor het ‘Groen Blauw Buurtidee’. Ook de gemeente kan inwoners met goede initiatieven op dit gebied soms helpen en ook hierin meedenken. 

Ook leuk om te lezen

Katwijk plaatst bomen in bakken
Artikel
Op verschillende plekken in de gemeente Katwijk komen bomen in bakken.
Schoolproject leidt tot Energiecoöperatie ‘Zon op Northgo’
Interview
In 2018 is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan om een lokale energiecoöperatie te starten op het dak van het Northgo College.
Cheque voor lokale energiecoöperatie 'Zon op Teylingen'
Artikel
Donderdag 25 februari 2021 heeft Heleen Hooij een cheque overhandigd aan de eerste Teylingse energiecoöperatie, Zon op Teylingen.
Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u door naar het cookie statement en het privacy statement.
 Cookies NIET accepteren