Artikel

Zonnepanelen Energie Coöperatie Teylingen officieel in gebruik

13-11-2021
Zonnepanelen Energie Coöperatie Teylingen officieel in gebruik

Het is zover... In de gemeente Teylingen wordt er vanaf 13 november 2021 op het bedrijfsdak van Ammerlaan De Bakkers zonne-energie geproduceerd door 500 zonnepanelen! Dit duurzame energie productiedak is het eerste project van het burgerinitiatief Energie Coöperatie Teylingen (ECT) en is in samenwerking met de firma’s Ammerlaan en EE Care gerealiseerd.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de politieke en financiële ondersteuning van het rijk, provincie en gemeente. Hiermee wordt het belang onderstreept om onder meer via het burgerinitiatief ECT bij te dragen aan de noodzakelijke overstap van fossiele energie naar duurzame energie. De weg om dit te doen via burgerinitiatieven en energiecoöperaties zoals Energie Coöperatie Teylingen wordt in Nederland breed ondersteund gezien het feit dat ECT inmiddels al de 623e energiecoöperatie in Nederland is. 

Lokale duurzame energieopwekking

De inwoners van de gemeente Teylingen hebben door het kopen van de 689 obligatiecertificaten laten zien dat zij willen investeren in het bevorderen van lokale duurzame energieopwekking. Zo zijn ze ook verzekerd van een interessant rendement, mede-eigenaar en als coöperatielid hebben ze ook zeggenschap. De afhankelijkheid van grote commerciële energieproducenten wordt hiermee beperkt en er wordt bijgedragen aan lokale energievoorziening voor de toekomst. Gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt zijn dit noodzakelijke ontwikkelingen om behalve duurzame energie op te wekken, gelijktijdig bij te dragen in de betaalbaarheid. 

Eerste zonnedak

Het zonnedak op 'Ammerlaan de Bakkers' aan de Edisonstraat in Sassenheim is het eerste gerealiseerde project en hiermee is veel kennis en ervaring opgedaan en dat zal de weg naar volgende projecten vergemakkelijken. Er wordt veel tijd geïnvesteerd in het leggen van contacten met het bedrijfsleven om mogelijkheden te onderzoeken voor nieuwe initiatieven. Het ziet er naar uit dat een tweede project op korte termijn in zicht is. Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om contact te zoeken met de Energie Coöperatie Teylingen

Energie Coöperatie Teylingen

De filosofie van Energie Coöperatie Teylingen is erop gericht om:

  1. Bij te dragen aan het realiseren van duurzame energie zonder het winstoogmerk daarbij voorop te stellen.
  2. Zich primair in te zetten op het verkrijgen van noodzakelijke draagvlak en samenwerking tussen burgers, ondernemers en overheden zoals de gemeente Teylingen.
  3. Te zoeken naar mogelijkheden om productie van duurzame en betaalbare energie te realiseren waarbij de belangen van mens en natuur in balans zullen zijn.

"Onzes inziens zou ingezet moeten worden op een actieve, een toegankelijke, een begrijpelijke communicatie en met de burgers in Teylingen. Hiermee wordt een belangrijke basis gelegd voor de realisatie van de doelen van de regionale energiestrategie (RES) die naar veler mening helaas veel te traag verloopt. Het bestuur van de Energie Coöperatie Teylingen staat achter deze doelen," aldus  het bestuur van ECT. "Onze uitgangspunten zijn hierbij: (maatschappelijke) verantwoordelijkheid nemen, durven plannen te maken en door te zetten, niet bang zijn om fouten te maken, daarvoor uit te komen, bij te sturen en door te gaan. Alle betrokken partijen moeten van meet af aan samenwerken en niet pas als er al (deel)plannen liggen. Communicatievormen vinden waarin alle geïnteresseerden een aandeel kunnen hebben in het proces van denken, ontwikkelen en realiseren."

Meer info en contact

Neem contact op met Energie Coöperatie Teylingen voor vragen, ideeën en ondersteuning! Ook wanneer je graag je kennis of kunde zou willen inzetten voor dit project of wanneer je een geschikt dak weet voor een nieuw zonnedak project. Contact opnemen kan via info@zonopteylingen.nl meer info vind je op www.zonopteylingen.nl

Meer info over lokale energiecoöperaties vind je op onze speciale pagina www.degroeneuitdaging.nl/energiecooperatie

Ook leuk om te lezen

Kinderboerderij De Klaprooshof wordt duurzaam vernieuwd
Artikel
Kinderboerderij De Klaprooshof in Voorhout krijgt nieuwe, duurzame gebouwen.
Groene Aanjagers van Teylingen deel 5: Jong en oud verbinden met 'Samen Groen'
Interview
De peuters van Trias kinderopvang staan al enthousiast aan het hek van het plein bij SassemBourg te wachten. "We gaan naar de opa's en oma's!"
Sluit je aan bij de Statiegeldalliantie!
Artikel
De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben zich al aangesloten als alliantiepartner en staan daarmee achter het statement vóór het invoeren van statiegeld.
Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u door naar het cookie statement en het privacy statement.
 Cookies NIET accepteren