menu
Artikel

Onderzoek gemeenten: warmte uit de Klinkenbergerplas?

07-10-2021
Onderzoek gemeenten: warmte uit de Klinkenbergerplas?

Met warmte uit oppervlaktewater kunnen we in de toekomst misschien woningen verwarmen. Deze zomer hebben de gemeenten Oegstgeest en Teylingen en het Hoogheemraadschap van Rijnland gesproken over de kansen om warmte uit de Klinkenbergerplas te gebruiken voor de omliggende wijken.

De Klinkenbergerplas was al eerder in beeld als warmtebron voor het warmtenet in Poelgeest. Maar de afstand tussen de plas en Poelgeest is daarvoor te groot. Voor de woningen in Morsebel en een deel van Warmond is warm water uit de plas misschien wel een optie. De gemeenten Oegstgeest en Teylingen en het Hoogheemraadschap van Rijnland laten dat nu verder onderzoeken.

In 2050 wil Nederland geen CO? meer uitstoten, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Daarom moeten huizen in Oegstgeest en Teylingen voor die tijd van het aardgas af zijn. De gemeenten zijn nu op zoek naar alternatieven voor aardgas. Aquathermie is één van de mogelijkheden.

Hoe werkt het?

Warmte uit water, ook wel aquathermie genoemd, is een duurzaam alternatief voor aardgas. Via een technische installatie wordt relatief warm water uit de plas gehaald. Als dat nodig is, warmen elektrische warmtepompen het water verder op. Daarna wordt het water via een warmtenet naar huizen en andere gebouwen vervoerd. Het warme water wordt daar gebruikt om de gebouwen en het tapwater te verwarmen.

Het afgekoelde water gaat weer terug de plas in. Hierdoor wordt in de zomer de temperatuur van het water wat lager. Dat kan een positief effect hebben op de kwaliteit van het water en ervoor zorgen dat blauwalg en botulisme minder vaak voorkomen. Dit zou de zwemkwaliteit van het water kunnen bevorderen. Of dat echt zo is, moet uit het onderzoek blijken.

Waarom Morsebel en Warmond?

Om aquathermie te kunnen benutten, is het belangrijk dat de afstand tussen gebouwen en de Klinkenbergerplas niet te groot is. Omdat het water uit de Klinkenbergerplas niet heel warm is, kan dat alleen gebruikt worden om goed geïsoleerde gebouwen mee te verwarmen. De huizen in de Morsebel zijn goed geïsoleerd en kunnen daarom op relatief lage temperatuur verwarmd worden. Welke huizen en gebouwen in Warmond geschikt zijn, wordt nader onderzocht.

Vervolgstappen

In oktober starten de beide gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland met het onderzoek. Als uit het onderzoek blijkt dat aquathermie uit de Klinkenbergerplas een haalbare zaak is, betrekt de gemeente bewoners en vastgoedeigenaren voor wie dat van toepassing kan zijn.

Ook leuk om te lezen

Wethouders doen mee met actie duurzame spijkerbroek!
Artikel
De Teylingse wethouders Heleen Hooij en Marlies Volten zijn enthousiast over de actie 'Win een duurzame spijkerbroek' van Teyingen Fairtrade.
Derde nationale Verspillingsvrije Week!
Artikel
Op Duurzame Dinsdag 7 september 2021 start de derde nationale Verspillingsvrije Week. Doe je mee?
Energiecollectief roept overheid op belastingverlaging energierekening te heroverwegen
Artikel
Verduurzamen, bijvoorbeeld via een lokale energiecoöperatie, wordt nu minder interessant, terwijl noodzaak juist hoog is
Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u door naar het cookie statement en het privacy statement.
 Cookies NIET accepteren