Artikel

Op zoek naar aardwarmte in de Duin- en Bollenstreek

Op zoek naar aardwarmte in de Duin- en Bollenstreek

Aardwarmte lijkt in de Duin- en Bollenstreek een grote kanshebber om op termijn aardgas te vervangen voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een vergunning verleend om te onderzoeken of aardwarmte voor onze regio haalbaar is. 

In 2050 moeten we CO?-neutraal zijn en worden huizen en gebouwen niet meer met aardgas verwarmd. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Aardwarmte is duurzame warmte met een hoge temperatuur die uit de diepe ondergrond wordt gehaald.

Opsporen van aardwarmte

Meerdere bedrijven hebben vergunning aangevraagd voor het opsporen van aardwarmte (ook wel geothermie genaamd) in de regio Holland Rijnland. Verschillende instanties zoals TNO, Provincie Zuid-Holland en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hebben deze aanvragen beoordeeld. Ook de gemeente heeft haar advies uitgebracht. Daarbij was veiligheid een belangrijke voorwaarde. Maar ook is gekeken hoe de bedrijven negatieve gevolgen voor milieu willen voorkomen en hoe zij de inwoners bij de plannen willen betrekken als er werkelijk naar aardwarmte geboord gaat worden. 

Verleende vergunningen

Het ministerie van EZK heeft vier bedrijven in Holland Rijnland de opsporingsvergunningen verleend. Binnen de Duin- en Bollenstreek zijn dat de volgende bedrijven:

Belanghebbenden kunnen tot 29 september 2021 hierop reageren. Via de bovenstaande linkjes is per vergunning vermeld waar meer informatie te vinden is. 

Wat is aardwarmte?

Diep in de aarde is het warm. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het daar is. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met zo’n 30?C. Een deel van de gesteenten in de bovenste kilometers van de aardkorst is poreus en gevuld met water. Op twee tot drie kilometer diepte bevindt zich dus water met een temperatuur van wel 70 tot 100 ?C. Dit wordt naar boven gehaald en via een warmtenet naar de huizen gebracht. Als het afgekoeld is wordt het weer teruggepompt.

Opsporingsvergunning pas de eerste stap

Voordat we daadwerkelijk aardwarmte kunnen gebruiken zijn er nog heel wat stappen te doorlopen. Eerst wordt op een aantal kansrijke locaties de ondergrond onderzocht en gekeken of het oppompen van aardwarmte daar haalbaar is. Belangrijk is daarbij ook de situatie boven de grond. Gemeenten, provincie, ministerie en waterschap overleggen met deze bedrijven wat de meest geschikte locaties zouden kunnen zijn voor een aardwarmte-installatie.
 
Vervolgens moeten er proefboringen worden gedaan. Pas als daaruit blijkt dat daadwerkelijk aardwarmte gewonnen kan worden en de locatie geschikt is, kan er een aardwarmte-installatie worden gebouwd. Vanaf de eerste onderzoeken gaan er meestal enkele jaren voorbij voordat er een boorinstallatie staat. Ook moet er nog een warmtenet aangelegd worden om het warme water bij de huizen te krijgen.

Mening inwoners

Voordat aardwarmte kan worden gewonnen, moeten nog verschillende vergunningen worden aangevraagd, onder andere bij de gemeente. Daarbij moet aan alle eisen voor veiligheid, milieu en de omgeving worden voldaan. Inwoners krijgen gelegenheid om mee te denken en hun mening te geven over aardwarmte, maar de gemeente zal hen ook betrekken bij andere thema’s van de warmtetransitie.

Warmtevisie 

Dat aardwarmte een kans biedt om op termijn van het aardgas af te gaan wordt ook beschreven in de Transitievisie Warmte (TVW) van de gemeente. In de concept TVW staat dat de gemeente komende jaren nader onderzoek doet naar de mogelijkheden van onder andere aardwarmte. En dat zij ook nader gaat onderzoeken waar wel of geen warmtenet aan te leggen. De gemeenteraden van de verschillende gemeenten behandelen deze visie binnenkort.

Ook leuk om te lezen

Komt er een deelauto in Warmond?
Interview
Als meer inwoners uit Warmond zich inschrijven, staat er binnen no time een deelauto in het dorp! 
Lees hier de GroenDoenKrant!
Artikel
Heb jij de GroenDoenKrant al gezien in de Weekendkrant? Download hier de pdf!
Inwoners Lisse Rond en Vrouwenpolder samen aan de slag
Interview
In juni wordt in een wijk gezamenlijk bij 35 huizen het oude glas vervangen door HR++ glas, dankzij het werk van het buurtteam
Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u door naar het cookie statement en het privacy statement.
 Cookies NIET accepteren